Sınavlar

SINAVLAR

Öğrencilerimizin, sorumlu oldukları müfredatı öğrenip, deslerinde ilerleme göstermeleri bizim için çok önemlidir. Bu nedenle verdiğimiz ödevler ve sınavlarla çocuklarımızın derslerindeki gelişimlerini destekleyip, onların sahip oldukları yetenekleri ileriye taşıyoruz. Uluslararası

Sınavlar  ile de (DELF, KET, PET, Puma, Young  Learners, Cambrıdge Starters, Movers ve  Flyers) öğrencilerimizin geleceğini şekillendiriyoruz.