Müfredat

Kolej müfredatı İngiliz müfredatı baz alınarak şekillendirilmiş olup dış kaynaklı sınavlar olan Key

Stage 3 ve 4, IGCSE ve AS/A level sınav programları hedeflenmiştir. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri

Türkçe, İngilizce, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Fransızca, Sosyal Bilgiler,

Bilgisayar, Kıbrıs Tarihi, Müzik, Resim ve Beden Eğitimi dersleri almaktadır.

9. sınıfta öğrenciler geniş bir yelpazede sunulan IGCSE konularını seçer.