Sınavlar

IGCSE ve AS/A level Uluslarası Sınavlar

• İngilizce (ana dil)

• İngilizce (yabancı dil)

• Matematik

• Türkçe (ana dil)

• Türkçe (yabancı dil)

• Fransızca

• Coğrafya

• Biyoloji

• Kimya

• Fizik

• Ekonomi

• Bilgisayar

• Tarih

• Resim

• Psikoloji

ULUSAL SINAVLAR

Öğrencilere eğitim yılının başında sınav tarihlerinin belirtildiği bir sınav takvimi verilir. Sınavlarda

sadece derslerde verilen eğitim konuları bulunmaktadır.